Quốc gia - TPAN

Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân

7 của tháng 7 của 2017, sau một thập kỷ làm việc về phía ICAN và các đối tác của nó, phần lớn các quốc gia trên thế giới đã thông qua một thỏa thuận trên toàn thế giới trong lịch sử để cấm vũ khí hạt nhân, được biết đến chính thức như Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân . Nó sẽ tham gia vào lực lượng pháp lý một khi các quốc gia 50 đã ký và phê chuẩn nó.

Tình hình hiện tại là có 93 người đã ký và 69 người cũng đã phê chuẩn. Vào nửa đêm ngày 22 tháng 2021 năm XNUMX, TPAN có hiệu lực.

Toàn văn hiệp ước

Chữ ký / phê chuẩn

Trước hiệp ước, vũ khí hạt nhân là vũ khí hủy diệt hàng loạt duy nhất không bị cấm hoàn toàn (nếu là vũ khí hóa học và vi khuẩn), bất chấp hậu quả thảm khốc về mặt nhân đạo và môi trường trong thời gian dài. Thỏa thuận mới cuối cùng đã lấp đầy một khoảng cách đáng kể trong luật pháp quốc tế.

Nó cấm các quốc gia phát triển, thử nghiệm, sản xuất, sản xuất, chuyển giao, sở hữu, lưu trữ, sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân hoặc cho phép vũ khí hạt nhân đóng quân trên lãnh thổ của họ. Nó cũng cấm họ giúp đỡ, khuyến khích hoặc xúi giục bất cứ ai tham gia vào bất kỳ hoạt động nào trong số này.

Một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân có thể tham gia hiệp ước, miễn là họ đồng ý tiêu diệt chúng theo kế hoạch ràng buộc về mặt pháp lý và ràng buộc về thời gian. Theo cách tương tự, một quốc gia chứa vũ khí hạt nhân của một quốc gia khác trong lãnh thổ của mình có thể tham gia, miễn là họ chấp nhận loại bỏ chúng trong một khoảng thời gian nhất định.

Các quốc gia có nghĩa vụ cung cấp hỗ trợ cho tất cả các nạn nhân của việc sử dụng và thử nghiệm vũ khí hạt nhân và thực hiện các biện pháp khắc phục môi trường bị ô nhiễm. Lời mở đầu nhận ra thiệt hại phải chịu do vũ khí hạt nhân, bao gồm cả tác động không cân xứng đối với phụ nữ và trẻ em gái, và đối với người dân bản địa trên khắp thế giới.

Hiệp ước đã được đàm phán tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York vào tháng 3, tháng 6 và tháng 7 của 2017, với sự tham gia của hơn các quốc gia 135, cũng như các thành viên của xã hội dân sự. 20 tháng 9 2017 đã được mở cho chữ ký. Nó là vĩnh viễn và sẽ ràng buộc về mặt pháp lý cho các quốc gia tham gia nó.

Hợp tác để TPAN có hiệu lực là một trong những ưu tiên của Tháng Ba Thế giới vì Hòa bình và Bất bạo động.

Văn bản chữ ký hoặc phê chuẩn