Diễn đàn và hội nghị

Trong những năm gần đây, hơn ngày 15 và Diễn đàn về Bất bạo động đã được tổ chức. Hội nghị cuối cùng diễn ra tại Madrid vào tháng 11 2017 với các hoạt động tại Đại hội đại biểu, trong Hội đồng thành phố Madrid và tại Trung tâm văn hóa của El Pozo. Chúng tôi hy vọng rằng trong 2ªMM này, ngoài các hoạt động của mỗi nơi, sẽ có một ngày hoặc một diễn đàn, ít nhất một ngày, để có thể trao đổi, thảo luận và lên kế hoạch cho các hành động trong tương lai, ngoài việc hội tụ các tổ chức và cộng tác viên.

Không có sự kiện sắp tới tại thời điểm này.