Diễn đàn và hội nghị

Trong những năm gần đây, hơn cả Hội nghị và Diễn đàn 15 về Bất bạo động đã được tổ chức. Những ngày cuối cùng diễn ra tại Madrid vào tháng 11 2017 với các hoạt động trong Đại hội đại biểu, trong Hội đồng thành phố Madrid và tại Trung tâm văn hóa của El Pozo. Chúng tôi hy vọng rằng trong 2ªMM này, ngoài các hoạt động của mỗi nơi, sẽ có một ngày hoặc một diễn đàn, ít nhất một ngày, để có thể trao đổi, thảo luận và lên kế hoạch cho các hành động trong tương lai, cũng như tập hợp các tổ chức và cộng tác viên.

[Trib_events_list limit = "3"]