Cam kết đạo đức

Nhà nhân văn và nhà khoa học Salvatore Puledda đã tạo ra 7 của tháng 1 1989 ở Florence, thủ đô của chủ nghĩa nhân văn lịch sử, một cống nạp cho Galileo Galilei, Giordano Bruno và các tiền thân khác của khoa học ngày nay. Nhân dịp đó, một cam kết đã được đưa ra giữa những người tham dự, để chiến đấu quyết liệt để sự tiến bộ của khoa học được đưa vào phục vụ con người.

Từ sự kiện đó đã nảy sinh sáng kiến ​​trong Thế giới không có chiến tranh nhằm thực hiện một hành động gợi lên và xác định cam kết đó đối với những người quan tâm. “Cam kết đạo đức” đã được tạo ra và một sự kiện đã được tổ chức tại Đại học Giáo dục Từ xa Madrid, trong đó các giáo sư, giáo sư và sinh viên thực hiện cam kết đó bằng 10 ngôn ngữ.

Cam kết đạo đức

Độc giả:

Chúng ta đang ở trong một thế giới trong đó một số người sẵn sàng bán kiến ​​thức và kiến ​​thức của họ cho bất kỳ mục đích nào với bất kỳ giá nào. Những thứ này đã bao phủ hành tinh của chúng ta bằng những cỗ máy tử thần. Những người khác đã sử dụng sự khéo léo của riêng họ để phát minh ra các phương tiện mới để thao túng, im lặng, làm tê liệt lương tâm của người dân và các dân tộc. 

Cũng có những người đàn ông và phụ nữ đã sử dụng Khoa học và Kiến thức để giảm bớt sự mệt mỏi và đói khát, nỗi đau và sự đau khổ của Nhân loại, xé toạc ra khỏi miệng của những người bị áp bức, để cho họ một tiếng nói và cho họ tự tin.

Hôm nay, vào buổi bình minh của thiên niên kỷ thứ ba của phương Tây, sự sống còn của toàn bộ loài người đang bị đe dọa và trên Trái đất, ngôi nhà chung của chúng ta, hiện ra cơn ác mộng của thảm họa sinh thái và hecatomb hạt nhân.

Vì vậy, chúng tôi yêu cầu từ đây tất cả các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia và nhà giáo dục trên thế giới sử dụng kiến ​​thức của họ vì lợi ích độc quyền của Nhân loại.

Người tham dự:

Tôi hứa (thề) với bạn bè, giáo viên, gia đình và đồng nghiệp của tôi sẽ không bao giờ sử dụng trong cuộc sống của tôi những kiến ​​thức nhận được và học tập trong tương lai để áp bức con người, nhưng trái lại để xin phát hành. 
Tôi cam kết làm việc để loại bỏ nỗi đau thể xác và đau khổ về tinh thần.
Tôi cam kết thúc đẩy tự do tư tưởng và học hỏi từ thực tiễn phi bạo lực bằng cách tìm cách "đối xử với người khác như tôi muốn được đối xử". 

Độc giả:

Kiến thức tốt dẫn đến công lý
Kiến thức tốt tránh đối đầu
Kiến thức tốt dẫn đến đối thoại và hòa giải 

Chúng tôi kêu gọi từ đây đến tất cả các trường đại học, viện nghiên cứu, trường trung học, cao đẳng để thực hiện cam kết đạo đức này, tương tự như những gì Hippocrates tạo ra cho các bác sĩ, để đạt được kiến ​​thức đó được sử dụng để vượt qua nỗi đau và đau khổ , để nhân hóa Trái đất.