Thành phố - TPAN

CHIẾN DỊCH ICAN: CÁC THÀNH PHỐ HPORT TRỢ TPAN

Một cuộc gọi toàn cầu từ các thành phố và thị trấn để hỗ trợ Hiệp ước Liên Hợp Quốc về Cấm Vũ khí Hạt nhân

Vũ khí hạt nhân là mối đe dọa không thể chấp nhận được đối với mọi người ở khắp mọi nơi. Đây là lý do tại sao, các quốc gia 7 của tháng 7 của 2017, các quốc gia 122 đã bỏ phiếu ủng hộ việc áp dụng Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân. Tất cả các chính phủ quốc gia hiện được mời ký và phê chuẩn thỏa thuận toàn cầu quan trọng này, nghiêm cấm sử dụng, sản xuất và lưu trữ vũ khí hạt nhân và đặt cơ sở cho việc loại bỏ hoàn toàn. Các thành phố và thị trấn có thể giúp tạo ra sự hỗ trợ cho hiệp ước bằng cách ủng hộ lời kêu gọi của ICAN: "Các thành phố hỗ trợ TPAN".