Mario Rodriguez Cobos Silo

Mario Rodriguez Cobos - Silo, người sáng lập Phong trào Nhân văn 6 Tháng 1 1938 - 16 Tháng 9 2010

Tối nay vào thứ năm, 16 đã qua đời tại Mendoza, Mario Luis Rodriguez Cobos, (SILO), một người Argentina phổ quát. Chúng tôi ghi lại một tài liệu tham khảo về cuộc đời và tác phẩm của ông được thực hiện bởi Luis Ammann nhân dịp giới thiệu cuốn sách "Apuntes de Psicología" của Silo tại Hội chợ sách ở Tandil, Buenos Aires, 16 của tháng 8 của 2007