đi du lịch

Tuyến đường trục

Tuyến đường được lấy làm tài liệu tham khảo theo nghĩa tương tự như 1ªMM. Với đặc thù của việc bắt đầu và kết thúc ở Madrid.

Lịch trình dự kiến ​​của tuyến đường với ngày xuất nhập cảnh của các châu lục trong tháng 1 2019 như sau:

Từ tháng 3 của 2019 đến tháng 10, địa điểm và ngày sẽ được xác nhận và / hoặc sửa đổi. Toàn bộ tuyến đường có thể được nhìn thấy tại thời điểm này trong phần sự kiện:

Tuyến đường hội tụ

Sẽ có nhiều sáng kiến ​​sẽ thêm vào tuyến đường chính như tuyến đường hội tụ Điều đó cũng mang lại sức mạnh và cường độ lớn cho MM. Đã có nhiều ví dụ trong 1ªMM. Từ một nhóm các cô gái trẻ đã đi bộ trong những ngày 10 ở New Zealand để tham gia vào sự khởi đầu của MM ở Wellington. Ngoài ra các ví dụ là các tuyến đường ở Trung Đông / Balkan hoặc Nam Phi-Oreintal, cả hai đều đi qua một số quốc gia và hàng ngàn km.