Sự kiện vừa qua

Ngày bế mạc của Tháng Ba Mỹ Latinh ở Luján de Cuyo

Azcuénaga 438 - Lujan de Cuyo Azcuénaga 438, Luján de Cuyo

Ngày Bế mạc của Tháng Ba Mỹ Latinh tại Luján de Cuyo, Mendoza, Argentina ngày 2 tháng 11 lúc 00:XNUMX theo giờ Mendoza. Nghi lễ của các dân tộc bản địa và thông điệp của Silô.      

Diễn đàn Hướng tới tương lai bất bạo động của Châu Mỹ Latinh

Trung tâm hành chính vì hòa bình Heredia Phố Nísperos, Guararí

Vào ngày 1 và 2 tháng XNUMX, tại Trung tâm Hành chính vì Hòa bình, Heredia, Costa Rica, Diễn đàn "Hướng tới tương lai bất bạo động của Mỹ Latinh" sẽ được tổ chức trực tiếp (với số lượng hạn chế) và ảo. Các trục theo chủ đề Chung sống đa nông nghiệp trong sự hài hòa, đánh giá giá trị đóng góp của tổ tiên của các dân tộc bản địa và sự giao thoa văn hóa có thể giúp chúng ta như thế nào